Nieuws

De Slimme Maaiarm subsidie

Bos Konstruktie en Machinebouw BV ontvangt subsidie voor het uitvoeren van het volgende project. De subsidie wordt verstrekt vanuit de regeling (VIA / KEI):

De slimme Maaiarm

Projectomschrijving
Voor sloot- en bermonderhoud wordt veelal gebruik gemaakt van een maaiarm welke aan een tractor is gemonteerd. De machinist bediend
vanuit de cabine de tractor en de maaiarm.
Om het werk efficiënter te kunnen doen is het noodzaak om de maaiarm van meer intelligentie te voorzien zodat er zoveel handmatig, semi
automatisch en automatisch gewerkt kan worden en dat de besturing van de maaiarm geïntegreerd wordt in de ISO-bus van de tractor
waarmee ook de ergonomie verbeterd wordt. Om dit te realiseren zal de maaiarm voorzien worden van verschillende sensoren waarmee
input verkregen wordt om de juiste acties via een programmeerbare besturing op een veilige manier uitgevoerd kunnen worden.